Διαχείριση Λειτουργίας Καταλύματος

REdefine your operations

Αναλαμβάνουμε την πλήρη λειτουργία του καταλύματος με τη γενική διαχείριση όλων των τμημάτων ανεξαιρέτως και με στόχο α) την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του καταλύματος και β) τη μεγιστοποίηση του κέρδους του.

Εκτελούμε όλες τις καθημερινές διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του καταλύματος και τη μεγιστοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του. Ενδεικτικά, τέτοιες λειτουργίες περιλαμβάνουν:

Γιατί να το επιλέξω;

Η υπηρεσία αυτή αποτελεί ιδανική λύση για:

Επενδυτές / υποψήφιους αγοραστές καταλυμάτων χωρίς προηγούμενη εμπειρία στον τουριστικό κλάδο. Εφόσον πρόκειται για νέο εγχείρημα, στην υπηρεσία θα συμπεριληφθούν και η δημιουργία του concept, η έρευνα γύρω από την επένδυση και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια οριστεί κατά τη συμφωνία ή προκύψει ως ανάγκη του επιχειρηματία.

Υφιστάμενους ξενοδόχους/ ιδιοκτήτες που επιθυμούν να σταματήσουν την καθημερινή διαχείριση του καταλύματος τους. Οι λύσεις μας είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε συνεργάτη και πάντα μέσα στα πλαίσια δημιουργικής συνεργασίας και σχέσης εμπιστοσύνης με πλήρη διαφάνεια.

info@atwa.gr