Διαχείριση Πωλήσεων

REvitalize your sales

Με στόχο τη μέγιστη κερδοφορία του καταλύματος σας, αναλαμβάνουμε να βελτιστοποιήσουμε τις πωλήσεις (right room, right time, right customer, right price) με την αποτελεσματικότερη διαχείριση των καναλιών πώλησης. 

Μέσα από τη συνεργασία μας, θα προσδιοριστούν οι στόχοι του καταλύματος και στη συνέχεια θα καθοριστούν οι κύριες κατευθύνσεις για την επίτευξή τους. Ανάμεσα σε άλλα θα οριστούν τα εξής:

Γιατί να το επιλέξω;

Αύξηση των πωλήσεων. Πλέον η επιλογή και διαχείριση τιμών, η προώθηση στα κανάλια διανομής και η επιλογή συνεργασιών γίνονται από έμπειρους συνεργάτες, 100% εξειδικευμένους στον τομέα των πωλήσεων. Τα έσοδα αυξάνονται με στοχευμένη στρατηγική και τεχνογνωσία.

Αναβάθμιση των συνεργασιών σας και βελτίωση της θέσης σας στην αγορά. Αφήνετε σε εμάς τα δύσκολα και περίπλοκα διλήμματα των προσφορών, των προμηθειών και των συμβολαίων, ενώ παράλληλα ενημερώνεστε για όλες τις κινήσεις και τα αποτελέσματά τους.

Εστιάζετε την ενέργεια σας στο κύριο κομμάτι της φιλοξενίας, που είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στο κατάλυμα σας, χωρίς το άγχος της πληρότητας.

Λαμβάνετε στήριξη σε κάθε απόφασή σας και εμπεριστατωμένη συμβουλευτική πριν από κάθε σας κίνηση.

info@atwa.gr